Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-11:00 oraz w soboty w godzinch 8:00-12:

00 w Punkcie Pobrań Alab Laboratoria.

Aktualne cenniki badań i oferta dostępna na stronie: https://www.alablaboratoria.pl/badania

Serdecznie zapraszamy!