Lek. med. pracy

lek. Olga Światowiak
lek. med. pracy
Absolwentka  Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada I stopień specjalizacji z zakresu medycyny pracy. Specjalizuje się w zakresie: orzecznictwa w zakresie badań profiliaktycznych pracowników, badania kierowców,...