Dermatolog | Badanie dermatoskopowe

Jedną z największych ról w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów skóry odbywa dermatoskopia.

Badanie dermatoskopowe polega na oglądaniu zmian skórnych tzw. dermatoskopem. Dermatoskop ma 10-krotnie powiększone szkło  i wbudowane oświetlenie, które pozwala na uwidocznienie głębszych struktur oglądanej zmiany skórnej. Jest to badanie bezbolesne i nieinwazyjne. Powierznię skóry pokrywa się olejkiem immersyjnym, które zmniejsza rozpraszanie i odbijanie światła. Następnie przykłada się urządzenie do powierzchni badanej skóry. Badanie daje możliwość obliczenia tzw. wskaźnika dermatoskopowego (TDS) – im większa asymetria zmiany, bardziej nieregularne granice, większa różnorodność kolorów i liczba elementów strukturalnych widocznych w dermoskopii, tym wyższy będzie wynik TDS, a tym samym zalecane wycięcie wysoce podejrzanej zmiany.

Dermoskopia pozwala różnicować zmianę łagodną ze złośliwą, barwnikową z niebarwnikową i odróżnić czerniaka od łagodnej zmiany barwnikowej. Badanie dermoskopowe może być wykorzystywane również w diagnostyce różnicowej zmian naczyniowych, takich jak naczyniak włośniczkowy czy ziarniniak naczyniowy, których obraz kliniczny nasuwa podejrzenie czerniaka.