Położnicze badanie USG

Badanie USG to jedno z najczęstszych badań, dzięki któremu możemy ocenić stan płodu. Lekarz w Centrum Medycznym ZnajomaKlinika.pl po przez badanie najnowszym ultrasonografem firmy PHILIPS CLEARVUE 650 (2D, 3D oraz 4D) pozwala na obserwację płodu na każdym etapie rozwoju. Badanie pozwala na ustalenie ważnych informacji na temat nowego członka rodziny m.in.: ustalenie wieku ciążowego, przybliżenie masy płodu, ustalenie płci oraz to czy dziecko jest zdrowe i prawidłowo się rozwija. Dzięki badaniom USG możemy również dowiedzieć się o ewentualnych chorobach genetycznych i innych zaburzeniach, które mogą wpłynąć na stan zdrowia dziecka.

Kiedy najlepiej wykonać badanie USG naszej Pociechy?

Kluczowe jest to, aby wykonać przynajmniej 3 położnicze badania USG – każde w innym trymestrze:

  • między 11, a 14 tygodniem,
  • między 18, a 22 tygodniem,
  • oraz między 28, a 32 tygodniem.


W przypadku kiedy u kobiety lub płodu stwierdzono pewne nieprawidłowości / choroby takie jak np. nadciśnienie, cukrzyca, częste krwawienia … zaleca się, aby badanie ultrasonograficzne powtarzać częściej – wszystko według zaleceń lekarza (w ważnych przypadkach nawet co kilka dni).

Wczesne badanie USG (wczesna ciąża: 5 – 11 tydzień)


Nie jest ro standardowe badanie. Badania w tym terminie najczęściej dokonuje się je przy zagrożeniu poronieniem – w przypadku kiedy u kobiet występują krwawienia z dolnych dróg rodnych lub pojawiają się bóle podbrzusza. W tym badaniu – bardzo wczesnym – można ocenić: obecność jaja płodowego, liczbę zarodków, dokładny wiek ciążowy oraz czynność serca płodu. Na tym etapie nie dowiemy się jeszcze o ewentualnych wadach wrodzonych czy płci dziecka (nie wliczając w to dużych nieprawidłowości jak. np. bezczaszkowiec).

USG położnicze w pierwszym trymestrze (ciąża: 11 – 14 tydzień)


Przy ciąży, która rozwija się prawidłowo to czas na pierwsze badanie ultrasonograficzne płodu. Podczas badania sprawdzane jest między innymi: jajo płodowe (budowa i liczba – czy będzie jedno szczęście czy może więcej!). Jeżeli chodzi o bliźniaczą ciążę niezwykle ważne jest czy mają oddzielne błony płodowe. W przypadku występowania wspólnej błony i/lub łożyska – ciąże uznaje się za ciążę podwyższonego ryzyka. W takim przypadku należy nastawić się na częstsze badania USG. Następnie sprawdzane jest czynność serca płodu. Jest to niezwykle ważne badanie, ponieważ może świadczyć o obecności chorób genetycznych lub wadach wrodzonych serca. W przypadku wystąpienia pewnych odstępstw od norm – należy poszerzyć diagnostykę według zaleceń lekarza prowadzącego naszą ciążę.

Następnym ważnym elementem badania ultrasonograficznego I trymestru jest ocena wieku ciążowego. W tym czasie można jeszcze tego dokonać z dużą dokładnością. Aby prawidłowo dokonać pomiaru sprawdza się długość ciemnieniowo-siedzeniową (CRL) – odległość od czubka głowy do końca tułowia. Następnie sprawdza się czy:

  • płód ma prawidłową budowę, 
  • dokładnie sprawdza się wszystkie części ciała płodu ,
  • szuka się ewentualnych zaburzeń strukturalnych (takich jak bezmózgowie czy przepuklina mózgowa),
  • oraz sprawdza się ewentualnie występujące wady genetyczne.


USG położnicze w drugim trymestrze (ciąża: 18 – 22 tydzień)


Jak każde badanie USG – to również jest ważne. Podczas tej wizyty można już ocenić wszystkie ważne narządy: mózg, serce, płuca, jama brzuszna i jej organy. Lekarz przywiązuję również dużą wagę do twarzy płodu (oczodołów, nosa, szczęki, żuchwy i podniebienia), szyję, ręce, nogi oraz kości. Można też – jeżeli rodzice sobie życzą – postarać się określić płeć naszej pociechy. Na tym etapie można stwierdzić większość wady wrodzonych. 

Podczas badania USG w II trymestrze sprawdza się łożysko (lokalizacja, dojrzałość) i pępowinę. Na tym etapie można rozpoznać jego przodowanie (nieprawidłowe położenie – zbyt blisko ujścia wewnętrznego szyjki macicy). Badając pępowinę ocenia się ilość naczyń oraz jej ogólny kształt. Następnym istotny element to – pomiar ilości płynu owodniowego. Za mała lub zbyt duża jego ilość często współistnieje z wadami płodu.

USG położnicze w trzecim trymestrze (28 – 32 tydzień)


Jest to najczęściej ostatnie badanie USG przed porodem. W tym badaniu pod uwagę bierze się wzrost płodu – naszej coraz to większej Pociechy oraz rozwój poszczególnych narządów. Lekarz ustala przybliżoną wagę dziecka. Położnik przykłada dużą uwagę do oceny łożyska i ilości płynu owodniowego. Jeżeli wszystko przebiega bez zastrzeżeń życzymy dumnej mamie udanego porodu, a tacie nerwów ze stali!