BIA – analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej

Analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedance analysis) – polega na zmierzeniu impedancji (czyli rodzaju oporu elektrycznego złożonego z rezystancji i reaktancji) tkanek, przez które jest przepuszczany prąd elektryczny o niskim natężeniu (≤ 1 mA). 

Zjawisko rezystancji wiąże się z oporem właściwym poszczególnych tkanek, podczas gdy reaktancja wynika głównie z pojemności elektrycznej błon komórkowych, które ze względu na swoją budowę działają jak kondensatory.

Badanie odbywa się w pozycji stojącej, poprzez umieszczenie gołych stóp (bez skarpet, obuwia, rajstop) na płycie urządzenia. Pomiar trwa kilka sekund, jest bezbolesny i nieinwazyjny, oraz możliwy u osób w przedziale 5-99lat, oraz 0-270kg. 

Analizator Tanita BC-420MA spełnia normy NAWI i CLASS III dla wag używanych do pomiarów medycznych. Analizator posiada certyfikat unijny CE0122. W zakresie dotyczącym urządzeń medycznych spełnia wymagania dyrektywy (Medical Device Directive) MDD 93/42/EEC.
 
Pozwala na odczyt parametrów dla całego ciała:
Masa ciała w kg
Masa tkanki tłuszczowej w %
Masa tkanki tłuszczowej w kg
Masa tkanki mięśniowej w kg
Masa tkanki beztłuszczowej w kg
Całkowita zawartość wody w organizmie w %
Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
Indeks Masy Ciała BMI
Minerały kostne w kg
Wiek metaboliczny
Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej (stopień otłuszczenia narządów wewnętrznych)
BMR (Podstawowa Przemiana Materii)
 
Przed pomiarem składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA) należy spełnić następujące warunki: 
– kilka a najlepiej 12 godzin przed pomiarem należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego;
– min.12 godzin przed pomiarem nie należy spożywać alkoholu;
– w dniu badania należy unikać nadmiaru płynów zawierających kofeinę (kawa, herbata, napoje energetyczne);
– przed badaniem należy zachować min. 2-3 godzinną przerwę od ostatniego posiłku (można pić wodę w umiarkowanych ilościach);
– zaleca się, by 30 min przed badaniem oddać mocz (obecność leków diuretycznych w wywiadzie)
– jeśli to możliwe, dla najlepszej jakości porównań badanie powinno być wykonane o tej samej porze dnia lub u kobiet – w tym samym momencie cyklu menstruacyjnego. 
 

Przeciwskazania do badania:
ciąża
– epilepsja (padaczka)
– wszczepiony rozrusznik serca, lub inne metalowe elementy (np. 
endoproteza, stent i metalowy szew w sercu/naczyniu krwionośnym, etc.)

Ponadto zaleca się, by badanie odbyło się bez udziału jakichkolwiek metalowych elementów (np.: biżuteria, monety, telefon komórkowy etc.). 

mgr Beata Jabłonowska-Lietz