lek. Olga Światowiak

lek. Olga Światowiak

lek. med. pracy

lek. Olga Światowiak

lek. med. pracy

Absolwentka  Akademii Medycznej w Warszawie.

Posiada I stopień specjalizacji z zakresu medycyny pracy.

Specjalizuje się w zakresie:

  • orzecznictwa w zakresie badań profiliaktycznych pracowników,
  • badania kierowców,
  • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące,
  • badania pracowników posługujących się bronią w ramach obowiązków służbowych.