dr n. med. Piotr Syrówka

dr n. med. Piotr Syrówka

Ortopeda, Traumatolog
Poniedziałek
300 zł

dr n. med. Piotr Syrówka

Ortopeda, Traumatolog

Piotr Syrówka - ZnanyLekarz.pl

Specjalista ortopedii i traumatologii

Od 2017 ordynator w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Od 2004 zastępca ordynatora oddziału Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20.

Ortopeda z ponad 25-letnim bogatym doświadczeniem w leczeniu operacyjnym uszkodzeń i chorób narządu ruchu.

Wybitny specjalista w zakresie leczenia operacyjnego złamań kończyn, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń stawów łokciowego, kolanowego, skokowego, złamań dalszej nasady kości promieniowej i kości piętowej.

W swoim dorobku operacyjnym ma  ponad 900 wykonanych endoprotez stawu kolanowego, ponad 1000 endoprotez  stawu biodrowego oraz 6 całkowitych endoprotez stawu łokciowego.

Wykonuje artroskopię stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadeł krzyżowych, przeszczepem chrząstki, szyciem łąkotek.

Leczy operacyjnie zespoły  uciskowe nerwów obwodowych kończyn, przewlekłe i ostre niestabilności więzadłowe stawów kolanowych i skokowych, deformacje  nabyte stóp / haluksy/.


Operacje wykonuje w:  

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Szpital Powiatowy w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 7/9

ŻYCIORYS

urodzony 14 maja 1963 roku w Warszawie

żonaty, jedna córka


Wykształcenie: 1982   – matura w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w         Warszawie

 1. – ukończenie studiów na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
 2. – uzyskanie I stopnia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii
 3. – uzyskanie II stopnia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii

7.12.2011  – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Stabilizacja złamań krętarzowych kości udowej gwoździem śródszpikowym Gamma i płytką DHS”


Przebieg pracy zawodowej:

– obecnie: Ordynator w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

oraz  w Oddziale Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej – Solec prowadzi konsultację ds. chirurgii kolan

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – SOLEC

–   od 03.10.1988 zatrudniony w Szpitalu Chirurgii Urazowej

św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

–   od 1.11.2004 zastępca ordynatora oddziału ortopedyczno-urazowe-

go  Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im św. Anny w Warszawie

 •   od 16.12.2006 sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii  (dwie kadencje)

Praca dodatkowa 

 • listopad  1988 – wrzesień 1990 r. dyżury w pogotowiu ratunkowym (stacja Praga Południe), do stycznia 1989 w ambulatorium PR, od maja 1989 w zespole wypadkowym
 • 1992 – 1998 prywatny gabinet lekarski – porady w zakresie ortopedii i traumatologii
 • 1992 – 1993 dyżurny ortopeda Teatru Dramatycznego przy spektaklu „Metro”
 • 2000 – 2003 konsultant ds. rehabilitacji w ZOZ Warszawa Ochota
 • 2000 – 2002 konsultant do spraw rehabilitacji ZOZ w Błoniu
 • od 2001 członek Komisji Lekarskiej PZPN, od stycznia 2002 do sierpnia 2002 sekretarz Komisji Lekarskiej PZPN
 • sierpień – grudzień 2002 r. lekarz pierwszej reprezentacji Polski w piłce nożnej
 • od marca 2006 r.  lekarz konsultant ds. ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie
 • od kwietnia 2009 do 2013 r. lekarz konsultant ds. ortopedii w Szpitalu kolejowym w Pruszkowie                                   

Inne kwalifikacje:

udział w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i zjazdach Polskiego Towarzystwa  Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz  Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.


Publikacje:

Prace opublikowane drukiem

„ Badania wartości stymulującej preparatu torfowego Tołpy w leczeniu pourazowego zapalenie kości”

Antoni Wąsikowski, Piotr Syrówka, Krystyna Zabuska-Jabłońska, Ryszarda Lipińska, Dorota Radomska, Urszula Demkow, Ewa Skopińska-Różewska, Waldemar Roszkowski CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA

1991 tom LVII str.234 – 237

„ Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce złamań śródstawowych stawu kolanowego”

Piotr Syrówka, Andrzej Czarnocki, Krzysztof Popek, Jacek Kwarecki

CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA

1998r. tom LXIII suplement 3 str. 105 – 116

„ Ocena leczenia stawów rzekomych kości długich kończyn dolnych z użyciem rozwiercanego ryglowanego gwoździa śródszpikowego”

P.Syrówka, J.Kwarecki, B. Hussein, A. Motyka,

NOWINY LEKARSKIE  R.70  2001r. Nr 4 str. 301 – 312

„Przydatność protezy bi-articularnej w leczeniu złamań i stawów rzekomych szyjki kości udowej” B. Hussein, J. Kwarecki, K. Popek, P. Syrówka, A. Olszewska

NOWINY LEKARSKIE  R.70  2001r. Nr 4 str. 329 – 336

„Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej” B. Hussein, J.Kwarecki, P. Syrówka

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA U PROGU NOWEGO MILENIUM

Bydgoszcz 2002 str 122-125

„ Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej” J. Kwarecki, B. Hussein, P. Syrówka, J. Tyszka

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA  tom5, nr 1 ,2003

„Złamania rzepki – porównanie wyników leczenia osteosyntezy i hemipatelectomii”

P. Syrówka, B. Hussein, J. Kwarecki NOWINY LEKARSKIE R.73 str. 276-278

„Wczesny ruch – jako współczesna metoda postępowania w złamaniach wyrostka łokciowego” P. Syrówka, B. Hussein, J.Kwarecki

NOWINY LEKARSKIE R.73 str. 279-285

Doniesienia zjazdowe

29-31.05.98 Łukęcin. VI  spotkania problemowe Sekcji Osteosyntezy PTOiTr  pt. Leczenie operacyjne urazowych uszkodzeń i następstw urazów obręczy barkowej.

Referat „Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego zwichnięć stawu objczykowo-barkowego sposobem Mitchella i Dewara – Barringtona”

P. Syrówka, A. Kosim, J. Kwarecki

24 – 26.09.1998 – XXXII Zjazd Naukowy PTO i Tr w Łodzi referat „Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce złamań śródstawowych stawu kolanowego”  / Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska tom LXIII 1998r. Suplement 3/ P. Syrówka, J. Kwarecki 

maj 2000 –  I Bieszczadzkie Sympozjum Naukowe

referat „ Przypadki krwiaka opłucnowego w materiale naszego oddziału”

K. Rzewuski, P. Syrówka, J. Kwarecki

maj 2002 – obchody 50-lecia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie – sesja naukowa ,

referat  „ Wczesna aktywizacja ruchowa pacjenta – naczelna doktryna leczenia narządów ruchu. Praca oparta na materiale klinicznym”

J. Kwarecki, P. Syrówka, J. Tyszka, B. Hussein, M. Turowicz

18 – 21.09.2002 – XXXIV Zjazd Naukowy PTO i Tr w Bydgoszczy

referat „ Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej”

3 – 4.10.2002 – 3 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej w Poznaniu

„ Złamania rzepki – porównanie wyników leczenia osteosyntezy i hemipatelectomii”

P. Syrówka, B. Hussein, J. Kwarecki

„Wczesny ruch – jako współczesna metoda postępowania w złamaniach wyrostka łokciowego”

P. Syrówka, B. Hussein, J. Kwarecki

11-13.05.05 XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego

„Zastosowanie materiałów biowchłanialnych w chirurgii narządu ruchu”

Nagroda organizatorów za wprowadzanie innowacyjności w ortopedii 

J. Kwarecki, .Hussein, P. Syrówka

1-4.06.06 II Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne

„Leczenie operacyjne w złamaniu bliższej nasady kości ramiennej”

P. Syrówka, J. Sroczyński

24-26.05.07  V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

„Leczenie operacyjne złamań dalszej nasady kości promieniowej”

P. Syrówka, J. Kwarecki, M. Dzieciuch

5.06 – 8.06.08 III Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne

„Ocena leczenia złamań dostawowych dalszej nasady kości ramiennej”

P.Syrówka, J. Kwarecki, A. Reluga

„Dziewięcioletnie doświadczenia w implantacji protezy totalnej Alloclasic Zweymuller”

J. Kwarecki, P. Syrówka, B. Hussein

15.09 – 18.09.10 XXXVIII zjazd naukowy PTO i TR

„Ocena wyników leczenia operacyjnego złamań dostawowych nasady dalszej kości ramiennej”

P. Syrówka, J. Kwarecki, Ł. Malinowski

„Stabilizacja płytkowa wieloodłamowych złamań kości piętowej”

P. Syrówka, B. Hussein, M. Bzinkowski, J. Kwarecki

Referaty wygłoszone podczas posiedzeń  Warszawskiego Oddziału PTO i Tr:

„ Ocena porównawcza wyników leczenia złamań śródstawowych nasady bliższej kości piszczelowej”

„ Diagnostyka obrazowa w uszkodzeniach bliższej nasady kości piszczelowej”

„ Zastosowanie śrubopłytek DCS i DHS w leczeniu złamań kości udowej”

„ Zastosowanie gw Gamma w leczeniu złamań krętarzowych kości udowej”

„ Wielomiejscowe złamania kończyn dolnych zaopatrzone gwoździem śródszpikowym ryglowanym – demonstracja przypadków”

„ Zastosowanie gwoździowania śródszpikowego w przypadkach stawów rzekomych kości długich”

„ Wieloodłamowe złamania bliższych nasad obu kości przedramienia – opis dwóch przypadków”

„ Ocena leczenia operacyjnego złamań dostawowych dalszej nasady kości ramiennej”

„Ocena odległych wyników leczenia złamań szyjki kości udowej z użyciem protezy bipolarnej”

„Wczesna ocena wyników endoprotezoplastyki stawów kolanowych w materiale oddziału”


Hobby, zainteresowania:

  szachy, żeglarstwo (patent jachtowego sternika morskiego), tenis stołowy, kometka, historia gospodarcza i historia wojskowości.

 

Inny ortopeda

lek. Aleksander Yankouski
Ortopeda, Traumatolog
Moja praca jest moją pasją i wielką radością. Uważam, że ingerencja chirurgiczna jest ostatecznością.
lek. Małgorzata Drwięga-Ostaszewska
Ortopeda, Ortopeda dziecięcy
Specjalista Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu. Badania USG dla dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Inny traumatolog

lek. Aleksander Yankouski
Ortopeda, Traumatolog
Moja praca jest moją pasją i wielką radością. Uważam, że ingerencja chirurgiczna jest ostatecznością.
lek. Małgorzata Drwięga-Ostaszewska
Ortopeda, Ortopeda dziecięcy
Specjalista Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu. Badania USG dla dorosłych i dzieci w każdym wieku.